Badanie szans wejscia na rynekKompas eksporteraPoszukiwanie partnerowPaszport do eksportuQuick ConsultingBadanie rynku

O firmie powrót >

2001
Powstanie firmy z polsko-rosyjskim kapitałem, rozpoczęcie działań na rynku rosyjskim; nawiązanie współpracy z największym centrum wystawienniczym w Moskwie - Expocenter.  Pierwsze sukcesy w branży maszyn dla przemysłu spożywczego- zorganizowanie udziału w targach Agroprodmasz w Moskwie 10 polskich firm.

2002
Rozwój współpracy w branżach – maszyny dla przemysłu rolno spożywczego, artykuły wyposażenia wnętrz, tekstylia, telekomunikacja. Pozyskanie dla 70 przedsiębiorstw dotacji w ramach programu PHARE 2000 na rozwój eksportu (udział w targach, badania rynku). Pozyskanie akredytacji PARP na doradztwo http://www.parp.gov.pl/index/more/50

związane z:

2003
Nawiązanie współpracy z przedstawicielstwem Messe Frankfurt na Polskę ; organizacja wystąpień targowych dla przedstawicielstwa Messe Frankfurt w Moskwie i Samarze ( ponad 30 firm z branży szkło, ceramika, porcelana, ozdoby choinkowe). Pozyskanie dla 100 przedsiębiorców dotacji eksportowej w ramach PHARE 2001. Badanie rynku rosyjskiego części samochodowych. Rozwój usług pośrednictwa handlowego w Rosji.

2004
Pierwsze kroki na rynku amerykańskim, organizacja targów w Chicago, poszukiwanie kontrahentów dla branży meblowej, organizacja  spotkań na targach High Point w Las Vegas, kontynuacja działań na rynku rosyjskim- organizacja targów, spedycji eksponatów, pośrednictwo handlowe; założenie Fundacji Rozwoju Polskiego Eksportu

2005
Przekształcenie spółki w Oppen Expo Global , zmiana właściciela.  
Pozyskanie przedstawicielstwa na Polskę i Rosję największych targów spożywczych w USA Fancy Food oraz tekstylnych Magic, organizacja udziału w tych targach polskich firm.
Nawiązanie współpracy z Moskiewską Izbą Przemysłową, organizacja targów, spotkań z kontrahentami w Rosji, Ukrainie, USA; współpraca z  placówkami ambasad RP; badanie rynku HORECA w Rosji, sektora maszyn dla przemysłu rolniczego na wschodzie. Rozpoczęcie współpracy w branży telekomunikacyjnej w Rosji, poszukiwania partnerów i organizacja spotkań, pośrednictwo w sprzedaży dla telekomunikacji.

2006 - 2007
Rozwój działalności doradczej i szkoleniowej;

2008  - 2009
Rozwój działalności doradczej i działu analiz rynkowych, rozpoczęcie projektu „Paszport do eksportu”; przeprowadzenie 3  szkoleń dla PARP i RIF z zakresu przygotowywania "Planów rozwoju eksportu" oraz rozliczania kosztówkwalifikowanych w projekcie "Paszport do eksportu".
Helena Cieśluk - Prezes Zarządu Oppen Expo zostaje zewnętrznym ekspertem Ministerstwa Gospodarki w ramach dizałania 6.5 POIG "Promocja gospodarki polskiej za granicą".

2010  - 2013
To okres dalszej pracy z projektem „Paszport do eksportu”. W tym czasie rozwijamy Dział Analiz oraz Wdrażania, aby móc w pełni sprostać wymaganiom naszych klientów, których mamy już ponad 400. Tworzone przez OEG analizy rynkowe obejmują praktycznie każdą gałąź gospodarki. Klienci przy naszym aktywnym wsparciu decydują się na rozpoczęcie działalności w krajach takich jak: Kazachstan, Peru, Chile, Brazylia, RPA, Arabia Saudyjska, Jemen czy Chiny.

Dynamiczny rozwój zapotrzebowania na zwięzłe i rzeczowe analizy wybranych segmentów rynkowych skłania firmę OEG do rozpoczęcia pisania i sprzedaży dedykowanych analiz rynkowych pomagających klientowi podjąć strategiczne decyzje w zakresie rozwoju firmy.  Analizie poddajemy branże: medyczną, petrochemiczną, elektryczną, komputerową, kosmetyczną, budowlaną oraz wiele innych.

Znając doskonale realia biznesowe na rynku rosyjskim organizujemy misję gospodarczą do Petersburga. Uczestnicy misji, przedsiębiorcy z Wielkopolski oraz władze województwa wielkopolskiego na czele z Wicemarszałkiem Panem Leszkiem Wojtasiakiem odbywają spotkania biznesowe z potencjalnymi kontrahentami z rynku rosyjskiego. Misja kończy się sukcesem, podpisane zostają kontrakty eksportowe.

OEG aktywnie wspiera także inicjatywę studenckiej przedsiębiorczości, nawiązując współpracę z Stowarzyszeniem Polish Business Development Association. Dzięki doświadczeniu kadry OEG studenci otrzymują szansę poznania realiów prowadzenia biznesu w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. 

2014-2016

Rozpoczęte w 2013 Negocjacje Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) wpłynęły na naszą decyzję o wprowadzeniu innowacyjnej usługi w zakresie dotarcia do amerykańskich importerów. Wychodząc na przeciw polskim eksporterom OEG chce stworzyć platformę B2B, za pomocą której polskie przedsiębiorstwa będą w stanie efektywnie wyszukać nowych kontrahentów – w pierwszej kolejności w USA i Chinach, a także przeprowadzić symulację eksportu przed podjęciem zdecydowanych działań. Prezydencja Trampa przerwała negocjacje a nasza platforma ugrzęzła w gąszczu przepisów UE o tajemnicy handlowej. Wiemy już, że wolność gospodarcza i dostęp do informacji w USA jest zdecydowanie szerszy niż w Unii. Platforma gotowa do odpalenia czeka na dobre wiatry biurokracji europejskiej.

2017-2020

W nowym budżecie unijnym kolejna pula pieniędzy na eksport. Nawet 85% z 800 tys. można zrefundować. Najlepsza dotacja z szerokim katalogiem wydatków. Dodatkowo wiele programów regionalnych. Działamy, zdobywamy dofinasowanie i rynki dla naszych klientów. Budujemy internetowe kanały dystrybucji. W pierwszym konkursie Internacjonalizacja MŚP na 37 pozytywnie ocenionych Modeli Biznesowych naszych jest 7 czyli mamy ponad 20% rynku.

Trochę poranieni innowacyjnością platformy B2B nie poddajemy się. Wciąż rozumiemy, że nowe wyprzedza stare. Internet rządzi.  A my chcemy dać naszym klientom sprawne i skuteczne usługi. Dlatego pracujemy nad nową usługą – Internacjonalizacja web3.0. Prawie gotowe- premiera w 2021 – III kwartał.