Paszport do eksportu powrót >

PASZPORT DO EKSPORTU działanie 6.1 POIG

Proponowane zmiany według projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

 

PASZPORT DO EKSPORTU działanie 6.1 POIG

Z dotacji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są mikro, małą lub średnią firmą, planują eksport lub eksportują, a wartość eksportu za ubiegły rok nie przekroczyła 30% wartości całkowitej sprzedaży. To są najważniejsze kryteria. Dotacja może wynieść 50% nie więcej jednak niż 200 000 zł. (Proponowana zmiana - Dotacja może wynieść 75% nie więcej jednak niż 400 000 zł.)

Każda firma spełniająca wymogi formalne może tylko raz w okresie 2007-13 skorzystać z dotacji Paszport do eksportu. Poniżej skrót szczegółowych informacji.

Aby uzyskać dotację należy opracować Plan rozwoju eksportu, który składa się do Regionalnej Instytucji Finansującej wraz z wnioskiem na dotację.

Plan rozwoju eksportu zawiera:

Pozostałe wydatki mogą być refundowane do 50%. (Proponowana zmiana – Pozostałe wydatki mogą być refundowane do 75%.)

 

Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem do 50% wartości:

(Proponowana zmiana – Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem do 75% wartości)

Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy:

Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Polski w charakterze wystawcy:

Udział w zorganizowanych misjach gospodarczych na rynku docelowym:

Organizacja misji gospodarczych potencjalnych partnerów w siedzibie przedsiębiorcy:

Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym:

Uzyskanie niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek docelowy:

Strategia finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej:

Opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym 

Pokrycie kosztów związanych z działalnością przedstawicieli w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy na rynkach docelowych przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy działalności:

Inne wydatki:

Dotacja wypłacana jest w transzach, można również skorzystać z zaliczki. Informacji udzielamy pod numerem telefonu 61 223 69 68