Badanie rynku powrót >

Szczegółowe badanie rynku jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Z powodu dynamicznych zmian zarówno na rynku, na którym funkcjonuje firma, jak i w środowisku globalnym, systematyczne analizowanie przestrzeni gospodarczej jest w pełni uzasadnione.

Analizując rynek Oppen Expo Global ma na uwadze przede wszystkim aspekt związany z podejmowaniem kluczowych działań w przedsiębiorstwie, koncentruje się na tym, aby analiza rynku służyła tworzeniu przesłanek podejmowania decyzji menedżerskich.

Celem badania rynku przeprowadzanego przez Oppen Expo Global jest analiza wszystkich elementów rynku, w tym analiza rozwoju, potencjału i otoczenia konkurencyjnego na rynku, na którym Twoja firma zamierza funkcjonować. Opracowanie to dotyczyć może zarówno rynku krajowego jak i rynków zagranicznych.

Metody badania

Badanie rynku oferowane przez Oppen Expo Global przeprowadzane są z użyciem analiz, których metodologia stosowana i znana jest na całym świecie. Samo badanie przeprowadzane jest głównie metodą „desk research”. Metoda ta polega na zbieraniu, analizie i prezentacji danych z istniejących źródeł: międzynarodowych baz, raportów specjalistycznych, roczników statystycznych, prasy i publikacji branżowych oraz zasobów Internetu. W każdym opracowaniu wykorzystujemy aktualne dane statystyczne z wiarygodnych, rzetelnych i sprawdzonych źródeł.

Poza metodą „desk research” korzystamy również z wiedzy eksperckiej i autorskiej metody zbierania danych i opinii od specjalistów w danej dziedzinie (metodę tę można nazwać swoistą modyfikacją metody delfickiej).

Twoje korzyści z usługi

Dodatkowo