Badanie szans wejścia na rynek powrót >

Celem usługi „Badanie szans wejścia na rynek” jest określenie możliwości, szans i zagrożeń, jakie wiążą się dla polskiego przedsiębiorcy  z wejściem na nowy rynek zagraniczny.

Prowadzimy  również badania  dla firm, które posiadają już doświadczenia handlowe w danym regionie, a są zainteresowane pogłębieniem lub zaktualizowaniem wiedzy.

Przygotowujemy aktualny, miarodajny obraz sytuacji .

Przeprowadzone przez nas badanie ułatwia podjęcie trafnych,  strategicznych decyzji biznesowych.  

Analizowane są również inne, specyficzne wskaźniki, które mają bezpośrednio wpływ na wynik biznesowy w Twojej branży. Prezentujemy także istotne dla danego rynku wskaźniki makro i mikroekonomiczne.

Dodatkowo

W ramach podsumowania badania, na podstawie wieloletnich doświadczeń w eksporcie, proponujemy możliwą strategię rozwinięcia działalności na opisanym rynku,  jeżeli wyniki badania dowiodą, że istnieje ekonomiczne uzasadnienie inwestowania.

Proponujemy także dodatkowe kierunki rozwoju, które mogą  przyczynić się do sukcesu ekonomicznego Twojej firmy oraz produktu czy usługi.

Metody badania

Podczas konsultacji indywidualnie ustalamy zakres i szczegółowość zbieranych danych tak, aby analiza maksymalnie odpowiadała  specyfice Twojej firmy i oferty.  Dokładna zawartość badania jest każdorazowo dopasowywana do potrzeb oraz uwzględnia sytuację na rynkach międzynarodowych.

Analizę opieramy na najnowszych danych. Korzystamy z metody desk research, międzynarodowych baz i specjalistycznych branżowych opracowań, stosujemy również wywiady bezpośrednie. W badaniach niejednokrotnie uczestniczą zewnętrzni eksperci od spraw ekonomiczno – handlowych na terenie danego kraju czy regionu.

Metody pozyskania informacji każdorazowo dostosowujemy do oczekiwań firm i rodzaju produktów czy usług.

Które rynki badamy ?

Specjalizujemy  się w opracowaniach  rynków największych partnerów gospodarczych Polski jak i w analizach sytuacji na rynkach sąsiadujących rozwijających się.

Kraje WNP - Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan oraz republiki nadbałtyckie  

Europa Zachodnia, Północna i Południowa, m.in. Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, kraje skandynawskie i Benelux, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Hiszpania i Portugalia.

Dzięki   współpracy na wyłączność z zagranicznymi ekspertami oraz dodatkowo z placówkami handlowymi dokładnie weryfikujemy sytuacje pod kątem Twojej oferty również na rynkach takich jak: Chiny, USA, Brazylia oraz kraje  afrykańskie,  Bliski Wschód i Australia.

Przekładamy praktyczną wiedzę o handlu międzynarodowym  i doświadczenie  w badaniu rynków na sukces Twoich  produktów i usług za granicą.