Rozliczanie 6.1 powrót >

Skuteczne rozliczenie dotacji stanowi o pełnym sukcesie.
Wielu przedsiębiorców przekonuje się o tym po złożeniu pierwszego wniosku o płatność.

Nasza firma od 10 lat pozyskuje i rozlicza dotacje na rozwój eksportu a doświadczenie w tym zakresie potwierdził fakt, iż Helena Cieśluk - Prezes OEG, - szkoliła pracowników PARP oraz Regionalnych Instytucji Finansujących w zakresie kwalifikowalności kosztów i rozliczania dotacji 6.1 PO IG. (link do referencji)


Oferujemy stałą współpracę w trakcie wdrażania projektu Paszport do Eksportu:

a) przygotowanie wniosków o płatność na poszczególne etapy,

b) w tym opisy dokumentów,

c) niezbędne oświadczenia, pomocnicze zestawienia, metodologię

d) przygotowanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu,

e) przygotowanie aneksów do umów,

f) bieżący monitoring dokumentów księgowych, z punktu widzenia zgodności z założeniami projektu, dokumentacji konkursowej i właściwych przepisów,

g) doradztwo w zakresie rozliczeń, sprawozdawczości i monitoringu.

 

Ofertę cenową mogą Państwo otrzymać poprzez zapytanie ofertowe info@oppenexpo.pl


Serdecznie zapraszamy do współpracy !