Usługi powrót >

Paszport do eksportu bezzwrotna dotacja dla przedsiębiorców, którzy są mikro, małą lub średnią firmą, planują eksport lub eksportują, a wartość eksportu za ubiegły rok nie przekroczyła 30% wartości całkowitej sprzedaży. To są najważniejsze kryteria.

Badanie szans wejścia na rynek. Celem usługi jest określenie możliwości, szans i zagrożeń, jakie wiążą się dla polskiego przedsiębiorcy  z wejściem na nowy rynek zagraniczny. Prowadzimy  również badania  dla firm, które posiadają już doświadczenia handlowe w danym regionie, a są zainteresowanie pogłębieniem czy zaktualizowaniem wiedzy.

Badanie rynku. Analizując rynek mamy na uwadze przede wszystkim aspekt związany z podejmowaniem kluczowych działań w przedsiębiorstwie, koncentrujemy się na tym, aby analiza rynku służyła tworzeniu przesłanek podejmowania decyzji menedżerskich.

Quick Consulting, to krótkie, precyzyjne analizy i informacje, które dokładnie odpowiadają na pytania dotyczące konkretnych działań czy branż na rynkach zagranicznych. Oferta szybkiej usługi doradczej Quick Consulting może dotyczyć wszystkich zagadnień związanych z eksportem.

Poszukiwanie partnerów handlowych. Celem usługi jest wyszukanie potencjalnych kontrahentów na towary lub usługi naszych klientów. Zidentyfikowanie i określenie jest ważnym elementem sukcesu w eksporcie.

Rozliczanie dotacji 6.1. Firma Oppen Expo posiada wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu dotacji eksportowych. Aktywnie uczestnuczy od 2001 roku w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji eksportowych.