Aktualności <poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna >

Quick consulting

2017-11-24 15:40:09

Ostatnio wykonaliśmy klika ciekawych, krótkich raportów z tzw. Quick consultingu. Dostarczyliśmy syntetyczną informację na trudne tematy związane z OZE czy elektronarzędziami medycznymi. Klienci zadowoleni, a my utwierdziliśmy się w przekonaniu, że Quick consulting to bardzo dobra forma zdobywania pomocnych w biznesie informacji. Wiemy gdzie szukać informacji o rynkach zagranicznych, produktach, eksporcie, certyfikacji w oparciu o wiarygodne źródła i bazy, a w ciągu kilkunastu lat zgromadziliśmy znacząca bibliotekę wiedzy o handlu międzynarodowym. Potrzebujesz szybkiej informacji o cenach konkurencji, obowiązujących aktach prawnych, dostępie do rynku, kierunkach i ilości eksportu twojego towaru? Na większość zagadnień jesteśmy w stanie znaleźć informacje lub wskazać dostępne rozwiązania. Quick consulting to idealna usługa na dzisiejsze galopujące czasy - szybko dostajesz syntetyczną odpowiedź na zagadnienia biznesowe.

Skuteczna internacjonalizacja

2017-11-24 15:11:19

Zakończyły się tegoroczne konkursy na Internacjonalizację MŚP w ramach POPW 1.6.1. Podsumowaliśmy naszą efektywność i chcemy się pochwalić, ponieważ po zsumowaniu przyznanych dotacji wychodzi, iż OEG pozyskała dla klientów 15% spośród wszystkich przyznanych dotacji.

Ale to są tylko liczby, największą satysfakcję mamy z kreowania skutecznych modeli internacjonalziacji i rozwiązań wejścia/rozwoju rynków zagranicznych. 

Przygotowujemy siły na kolejne konkursy ogłoszone na 2018 rok. 

 

Dotacje na badania i prace rozwojowe dla MŚP. Nabór wniosków: 4 kwietnia-29 lipca 2016r.

2016-06-17 12:59:30

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa MŚP. 

CEL 

Dofinansowanie udzielane jest na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych, obejmujących m.in. opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych w przypadku, gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Mikro i małe przedsiębiorstwa:

Minimalna wartość projektu – 2 mln PLN

Maksymalne dofinansowanie projektu – do 20 mln EUR

Poziom wsparcia:

 • 80% - badania przemysłowe
 • 60% - prace rozwojowe

balon_1

Średnie przedsiębiorstwa:

Minimalna wartość projektu – 2 mln PLN

Maksymalne dofinansowanie projektu – do 20 mln EUR

Poziom wsparcia:

 • 75% - badania przemysłowe
 • 50% - prace rozwojowe

Duże przedsiębiorstwa:

Minimalna wartość projektu – 12 mln PLN

Maksymalne dofinansowanie projektu – do 20 mln EUR

Poziom wsparcia:

 • 65% - badania przemysłowe
 • 40% - prace rozwojowe

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

4.04-29.07.2016 r.

Duże przedsiębiorstwa

IV kwartał 2016 r. 

Termin kolejnego nabóru wniosków przewidziany jest na koniec 2016r. 

DLA KOGO?

MŚP i duże przedsiębiorstwa

Rezultat projektu musi:

 • wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje
 • dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej
 • charakteryzować się nowością w skali światowej
 • być opłacalny i wykazywać zapotrzebowanie rynkowe

 

Zapraszamy do współpracy.

Tel: +48 61-223-69-68, +48 61-639-46-64, +48 608 727 355

 

E-mail: info@oegconsulting.eu, mciesluk@oegconsulting.eu, tatiana@oegconsulting.eu

Dla początkujących eksporterów! Wsparcie internacjonalizacji MŚP.

2016-06-15 15:20:50

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Wsparcie dla tworzenia modeli biznesowych MŚP. Kolejny nabór wniosków: październik-listopad 2016 r. 

CEL

Kompleksowe, profilowane pod odbiorcę działania doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności, w tym:

• diagnoza potencjału w zakresie internacjonalizacji,

• przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu,

• analiza rynku docelowego,

• przedstawienie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji,

• aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne.

DLA KOGO

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania - dwuetapowe wsparcie kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w oparciu o internacjonalizację prowadzonej działalności. Planowane jest także dofinansowanie udziału w zagranicznych targach i misjach handlowych.

 

Zapraszamy do współpracy! 

 

Bezzwrotna dotacja na rozwój eksportu: Go to Brand!

2016-06-15 13:24:08

CEL

Pozyskanie dotacji umożliwi Państwu przeprowadzenie przemyślanej, rzetelnie zaplanowanej i efektywnej kampanii, trwającej nawet 3 lata, której skutkiem będzie wzrost sprzedaży eksportowej.

W ramach dotacji będą Państwo mogli rozwinąć działalność eksportową swojej firmy i pozyskać nowych klientów przy znacznie zredukowanych kosztach.

Go to Brand oferuje kompleksowy pakiet działań na rynkach zagranicznych, od druku katalogów i ulotek, udziału w targach i misjach, po spotkania bezpośrednie z potencjalnymi kontrahentami.

TERMINY NABORU WNIOSKÓW

 • Nabór wniosków: 24 czerwca 2016 r. – 05 sierpnia 2016 r.
 • Ocena wniosków: 3 miesiące (przewidywany termin)
 • Realizacja projektu: 25 czerwiec 2016 r. – 30 czerwiec 2019 r.

DLA KOGO

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności/branż:

 • POLSKIE SPECJALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE 
 • USŁLUGI PROZDROWOTNE
 • KOSMETYCZNA
 • MEBLARSKA 
 • IT/ICT

POZIOM DOFINANSOWANIA

1) w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych

3) w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis:

 • 60% dla średniego przedsiębiorstwa
 • 75% dla małego przedsiębiorstwa
 • 80% dla mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego
 • 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw

INNE DZIAŁANIA

Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 2 działaniach z wymienionych poniżej, przy czym działania te muszą dotyczyć wspomnianych powyżej rynków docelowych.

 1. usługi szkoleniowe w zakresie umiędzynarodowienia (max. 2% wartości projektu)
 2. usługi doradcze w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynki perspektywiczne (max. 5% wartości projektu)
 3. grupowe wyjazdowe misje gospodarcze (min. 3 przedsiębiorców, max. 3 dni, powiązana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym wskazanych w tabelach powyżej oraz poniższej) 

Zapraszamy do współpracy! 

Tel: +48 61-223-69-68, 

+48 61-639-46-64, 

+48 608 727 355

E-mail: info@oegconsulting.eu, tatiana@oegconsulting.eu