Aktualności < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna >

Przypominamy naszym eksporterom, że do końca czerwca 2021 roku mogą skorzystać z dobrego narzędzia eksportowego KUKE GAP EX w celu zabezpieczenia transakcji handlowych.

2021-01-29 13:41:35

"KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ to stworzone na czas kryzysu instrumenty z gwarancją Skarbu Państwa, które KUKE udostępniła polskim eksporterom w maju br. Pozwalają one ubezpieczyć sprzedaż do krajów Unii Europejskiej oraz dziewięciu państw należących do OECD: Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.” 

Źródło: KUKE

Jak Covid wpływa na eksport?

2020-12-28 13:17:00

Z naszej praktyki za rok 2020 wpływ pandemii na eksport jest ogromny. Jak to bywa w statystyce można pokazać ile było spadku a ile było wzrostu, w których miesiącach osiągnęliśmy najgorszy wynik a w których odbijaliśmy straty w eksporcie. Pokazujemy dane na podstawie GUS skomasowane za miesiące styczeń-wrzesień 2020, na podsumowanie roku musimy poczekać do lutego 2021.

 Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - wrzesień br. wyniosły w cenach bieżących 746,3 mld PLN w  eksporcie oraz  712,9 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 33,4 mld PLN, w analogicznym okresie ub. roku wyniosło 2,3 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. spadł zarówno eksport, jak i import odpowiednio o 1,8% i o 5,9%.

Źródło danych: GUS

Porównując dane spadku PKB w czasach pandemii spadek polskiego eksportu nie jest drastyczny. Biorąc pod uwagę unijne plany wychodzenia z kryzysu powinniśmy te starty odrobić w ciągu 2 lat a jeśli kierunki eksportu rozwiną się to nawet szybciej. W strukturze geograficznej polskiego eksportu wciąż najwięcej (ok 4/5) stanowi eksport do krajów UE.

Po trzech kwartałach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadek eksportu do prawie wszystkich państw, oprócz Stanów Zjednoczonych, Szwecji oraz Niemiec, a w imporcie wzrost – z Chin i Korei Południowej.

Źródło danych: GUS

Są branże, które odnotowały wzrost r/r np. żywność czy okna. Rośnie eksport na rynki afrykańskie i to jest ogromna szansa dla odważnych firm. Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje produkty finansujące eksport do 14 krajów afrykańskich. Są to m.in. – Kredyt dla nabywcy, Wykup wierzytelności w ramach kontraktu eksportowego i wiele innych.

Kryzys pandemii może być dużą szansą dla odważnych, mądrych i szybkich przedsiębiorców eksporterów.

Polska pozyska dotację z UE na nowy okres budżetowy 2021-2027!

2020-12-28 13:09:35

Większość rozsądnych przedsiębiorców odetchnęła z ulgą, ponieważ awantura z veto stawiała pod znakiem zapytania rozwój wielu branż rynku polskim, które w dużej mierze opierały się na dotacjach unijnych. Jako doradcy od 20 lat zajmujący się m.in. tematami dotacji, mieliśmy możliwość obserwować bezpośredni wpływ pomocy unijnej na dynamikę wzrostu polskich firm. Umiejętność korzystania z dotacji może być papierkiem lakmusowym cech przedsiębiorcy. Mądrzy i szybcy zaczęli już w 2002 roku, kiedy weszły na rynek dotacje przedakcesyjne. W pierwszych latach procedury i wnioski były „lekko pokręcone„ i wszyscy uczyliśmy się na błędach a z biegiem czasu PARP, jako główna instytucja zarządzająca, stał się otwartą na przedsiębiorców organizacją i systematycznie upraszczał aplikowanie o dotację. Zmian formalnych, proceduralnych było dużo, aż do dzisiaj, gdy mamy w wielu konkursach ocenę zero jedynkową. Jednak i tak po drugiej stronie jest oceniający, więc nigdy nie ma 100% gwarancji. Ale mądrzy i szybcy przedsiębiorcy rozumieją, że biznes to również ryzyko a w przypadku aplikacji o dotację niewspółmierne do dużych korzyści jakie można otrzymać.

Go to brand.

2018-05-09 17:17:53

Konkurs zamknięty! Jak zwykle z dozą niepokoju będziemy czekać na wyniki wniosków , które złożyliśmy, co chyba dobrze o nas świadczy. Pomimo 100 % skuteczności w ostatnim konkursie ( 15 złożonych wniosków -15 przyznanych dotacji) i prawie 100% w innych konkursach dofinasowania na eksport nie popadamy w rutynę i wiemy, że dotacje zawsze niosą element niepewności co do ich przyznawania. W naszej pracy kierujemy się m.in hasłem " Rutyna usypia i szkodzi firmie" dlatego indywidualizujemy, staramy się bardziej i pracujemy na 200% na sukces naszych klientów . Tak było i tym razem - duży wysiłek intelektualny i satysfakcja z dobrze zrobionej pracy . Wyniki za ok.3 m-ce. Czekamy!

Bogaty 2018 rok dla eksporterów z Polski Wschodniej

2017-11-24 15:59:40

Tak, będzie bogato. PARP ogłosił harmonogram dotacji na 2018 rok z POPW "Internacjonalizacja MSP". Firmy z Polski Wschodniej będą mogły otrzymać duże dofinasowanie na rozwój eksportu. Konkurs ogłoszą w styczniu, a ruszy w lutym - czasu nie ma za wiele na decyzję, więc zachęcamy do rozmów i spotkań zainteresowane firmy.