Nasze usługi

   

Nasze usługi

Badanie szans wejścia na rynek

Celem usługi „Badanie szans wejścia na rynek” jest zdefiniowanie rynków o największym potencjale dla eksportu Twoich produktów, określenie możliwości, szans i…

Pozyskiwanie finansowania na działania eksportowe

Już w 2002 roku, przed wejściem Polski do Unii pozyskaliśmy 70 dotacji w ramach programu PHARE na rozwój eksportu (…

Pozyskanie kontrahentów

Wiemy gdzie poszukiwać kontrahentów za granicą niezależnie od branży/sektora. Wiemy jak skutecznie pozyskiwać klientów za granicą. Znamy narzędzia i nowoczesne…

Rozwój i skalowanie eksportu

W przypadku eksportu planowanie jest ważne, ponieważ pozwala podjąć właściwe decyzje i ograniczyć  ryzyko  niepowodzenia.  Przejście  krok  po  kroku  naszego …

Przygotowanie zespołu do realizacji planu marketingowego

Przygotowanie zespołu do realizacji planu marketingowego Jak większość przedsiębiorców MSP w ostatnich latach zapewne borykasz się z kadrami i pozyskaniem…

Quick Consulting

Sukces w eksporcie nie jest wypadkową wielkości firmy i nakładów finansowych. Mark Breier CEO Beyond.com, autor książki „Szybcy i mądrzy”…