Badanie szans wejścia na rynek

   

Badanie szans wejścia na rynek

Celem usługi „Badanie szans wejścia na rynek” jest zdefiniowanie rynków o największym potencjale dla eksportu Twoich produktów, określenie możliwości, szans i zagrożeń, jakie wiążą się  z wejściem na nowy rynek zagraniczny.

Prowadzimy  również badania  dla firm, które posiadają już doświadczenia handlowe w danym regionie, a są zainteresowane pogłębieniem lub zaktualizowaniem wiedzy.

Przygotowujemy aktualny, miarodajny obraz sytuacji.

Przeprowadzone przez nas badanie ułatwia podjęcie trafnych,  strategicznych decyzji biznesowych.  

  • Precyzujemy kierunki rozwoju i aktywność konkurencji lokalnej i zagranicznej.
  • Weryfikujemy najnowsze trendy branżowe.
  • Przedstawiamy najważniejsze regulacje i planowane zmiany prawne.
  • Określamy poziom cen analogicznych produktów.
  • Opisujemy specyfikę wykorzystywanych kanałów dystrybucji.

Analizowane są również inne, specyficzne wskaźniki, które mają bezpośrednio wpływ na wynik biznesowy w Twojej branży. Prezentujemy także istotne dla danego rynku wskaźniki makro i mikroekonomiczne.

 

Dodatkowo

W ramach podsumowania badania, na podstawie wieloletnich doświadczeń w eksporcie, proponujemy możliwą strategię rozwinięcia działalności na opisanym rynku,  jeżeli wyniki badania dowiodą, że istnieje ekonomiczne uzasadnienie rozwoju eksportu na tym rynku.

Proponujemy także dodatkowe kierunki rozwoju, które mogą  przyczynić się do sukcesu ekonomicznego Twojej firmy oraz produktu czy usługi.

 

Metody badania

Podczas konsultacji indywidualnie ustalamy zakres i szczegółowość zbieranych danych tak, aby analiza maksymalnie odpowiadała  specyfice Twojej firmy i oferty.  Dokładna zawartość badania jest każdorazowo dopasowywana do potrzeb oraz uwzględnia sytuację na rynkach międzynarodowych.

Analizę opieramy na najnowszych danych. Korzystamy z metody desk research, międzynarodowych baz i specjalistycznych branżowych opracowań, stosujemy również wywiady bezpośrednie. W badaniach niejednokrotnie uczestniczą zewnętrzni eksperci od spraw ekonomiczno – handlowych na terenie danego kraju czy regionu.

Metody pozyskania informacji każdorazowo dostosowujemy do oczekiwań firm i rodzaju produktów czy usług.

Skontaktuj się z nami i otrzymaj pół godziny darmowej konsultacji.
Indywidualna konsultacja, po której zdecydujesz czy potrzebujesz naszej pomocy, czy chcesz podjąć współpracę?
Wyślij zapytanie