Przygotowanie zespołu do realizacji planu marketingowego

   

Przygotowanie zespołu do realizacji planu marketingowego

Jak większość przedsiębiorców MŚP w ostatnich latach zapewne borykasz się z kadrami i pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników do różnych działów firmy. Być może jesteś już na etapie uświadomienia jaką rolę odgrywa marketing w sprzedaży, a w szczególności marketing internetowy.

Praca z naszymi klientami nad wdrażaniem strategii eksportowych pozwala nam dostrzec prawdziwe „bolączki” przedsiębiorców. Wnioski z obserwacji i rozmów są zbieżne z wieloma badaniami na temat problemów w rozwoju firm w zakresie eksportu.

Budując kanały dystrybucji w eksporcie zawsze traktujemy je szeroko wg definicji, że kanałem dystrybucji jest każde miejsce, gdzie klient spotyka Twój produkt. Jest to istotne podejście zwłaszcza przy wchodzeniu na nowy rynek. Amerykanie - twórcy marketingu - od lat postrzegają kanały marketingowe jako kanały dystrybucji. W XXI wieku - erze Internetu - jest to jedyne słuszne podejście. Internet właściwie wykorzystany jest w stanie pomoc Ci szybko dotrzeć do konsumentów czy też znaleźć partnerów B2B na wybranym rynku eksportowym.  Aby Twój eksport rozwijał się dynamicznie potrzebujesz wykwalifikowanej kadry nie tylko od sprzedaży eksportowej ale również od marketingu i budowy internetowych kanałów dystrybucji.

Nasze hasło od powstania firmy nie utraciło aktualności – skuteczność to są właściwe rzeczy, właściwie zrobione, we właściwym czasie. P. Drucer.  

I tego chcemy nauczyć Twoich pracowników – skuteczności działania na rynkach zagranicznych!

Przygotowanie zespołu do eksportu może dotyczyć:

  • 4 etapów transakcji eksportowej 
  • Marketingu eksportowego z intensywnym wykorzystaniem narzędzi IT w eksporcie
  • Innych zdiagnozowanych potrzeb.

Celem usługi jest przygotowanie Twojego zespołu do skutecznego działania w eksporcie. Na wstępie zdiagnozujemy kompetencje Twojego zespołu we wszystkich obszarach eksportu.

Określimy tzw. luki kompetencyjne (w jakich tematach należy podnieść kwalifikacje i zdobyć umiejętności aby właściwie dopasować treści szkoleń i doradztwa).

Twoje korzyści z usługi:

  • Zwiększysz wydajność pracy – Twoi pracownicy będą pracować lepiej pozyskując praktyczne umiejętności poruszania się w tematach eksportu twoich towarów.
  • Usystematyzujesz procesy operacyjne w eksporcie – każdy będzie wiedział co i kiedy ma do zrobienia.
  • Stały wzrost eksportu – dzięki otrzymanym narzędziom i wiedzy pracownicy samodzielnie będą rozwijać nowe rynki zagraniczne.
  • Wyprzedzisz konkurencję – przekażemy proste narzędzia do monitorowania potencjału rynków zagranicznych w Twojej branży; dzięki właściwym informacjom będziesz wiedział w jakim kraju rośnie import na Twoje produkty i możesz być tam przed konkurencją.
  • Zwiększysz sprzedaż zagraniczną poprzez poznanie skutecznych metod poszukiwania kontrahentów za granicą.
Skontaktuj się z nami i otrzymaj pół godziny darmowej konsultacji.
Indywidualna konsultacja, po której zdecydujesz czy potrzebujesz naszej pomocy, czy chcesz podjąć współpracę?
Wyślij zapytanie