Quick Consulting

   

Quick Consulting

Sukces w eksporcie nie jest wypadkową wielkości firmy i nakładów finansowych. Mark Breier CEO Beyond.com, autor książki „Szybcy i mądrzy” potwierdza, że małe firmy mogą osiągnąć w globalnej gospodarce dużą przewagę. Sukces w eksporcie zależy od Twojej wiedzy i elastyczności. Dobra informacja pozwala szybko podjąć dobre decyzje. Dostarczamy cennych, kluczowych informacji, na bieżąco monitorujemy rynki zagraniczne, opracujemy niezbędne analizy w kilka dni. Nasza usługa Quick Consulting jest odpowiedzią na współczesną, dynamiczną gospodarkę globalną.

Nie zawsze zachodzi potrzeba opracowania rozbudowanych i czasochłonnych raportów consultingowych. W pewnych przypadkach optymalnym rozwiązaniem okazują się krótkie, precyzyjne analizy i informacje, które konkretnie odpowiadają na Twoje pytania, dotyczące konkretnych działań czy branż na rynkach zagranicznych.

Jakie są przykładowe tematy usługi Quick Consulting?

Oferta szybkiej usługi doradczej Quick Consulting może dotyczyć wszystkich zagadnień związanych z eksportem.

Przykłady:

  • Analiza rynków i branż metodą „desk research”. Otrzymasz interesujące Twoją firmę dane dotyczące cen, konkurencji, najnowszych rozporządzeń na wybranym rynku, zmian w sektorze, dystrybucji i innych.
  • Opracowanie krótkiego, precyzyjnego raportu na temat wskazanego rynku.Raport uwzględnia jego charakterystykę i ocenę potencjału.
  • Baza teleadresowa potencjalnych klientów i konkurentów oraz ich krótka charakterystyka.
  • Krótkie raporty dotyczące wskazanej przez Ciebie dziedziny: przepisów celnych, ustawodawstwa, wymogów certyfikacyjnych, organizacji, stowarzyszeń i izb handlowych działających na wybranym rynku, wyboru targów i innych.
  • Opinie i oceny współpracujących z Oppen Expo Global ekspertów dotyczące dowolnej tematyki eksportowej.

 Jakie osiągniesz korzyści z tej usługi?

  • Zwiększenie skuteczności - wiarygodna informacja jest podstawą trafnych decyzji
  • Przewaga w negocjacjach -  wiedza zawsze zwiększa pewność siebie, daje przewagę nad konkurentem, pozwala stawiać warunki i wykorzystywać słabości przeciwnika. „Wiedza kosztuje mniej niż ignorancja” czytaj: brak wiedzy; to nasze ulubione hasło, które często decyduje o Twoim sukcesie.
  • Trafność decyzji - polscy przedsiębiorcy nie lubią korzystać z doradztwa, najczęściej działają spontanicznie i intuicyjnie. Intuicja w biznesie jest niezastąpiona ale dopiero intuicja poparta wiedzą i informacją zwiększa prawdopodobieństwo trafnych decyzji. Peter Drucker stwierdził – „Koniec świata robotników, jesteśmy społeczeństwem wiedzy”. Co oznacza, że w dzisiejszym świecie sprzedajemy często model biznesu, a nie towar. Pomożemy Ci stworzyć model biznesu zagranicznego.
Skontaktuj się z nami i otrzymaj pół godziny darmowej konsultacji.
Indywidualna konsultacja, po której zdecydujesz czy potrzebujesz naszej pomocy, czy chcesz podjąć współpracę?
Wyślij zapytanie