27 czerwca. Co powinieneś wiedzieć o tym dniu?

   

27 czerwca. Co powinieneś wiedzieć o tym dniu?

27 czerwca to dzień, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Święto zostało ustanowione przez ONZ w 2017 roku i ma na celu podkreślenie kluczowej roli, jaką odgrywają w gospodarce i społeczeństwie.

 

Według Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2024 przygotowanego przez PARP, aż 99,8% wszystkich firm w Polsce to MŚP, a wśród nich ponad 97,2% to najmniejsze biznesy. To one stanowią filar polskiej gospodarki i są cichymi bohaterami jej wzrostu.

Polska zajmuje piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby przedsiębiorstw. MŚP generują ponad dwie trzecie wartości PKB (67,9%), a największy wkład mają mikroprzedsiębiorstwa (28,2%). Zatrudniają one łącznie 6,9 mln osób, z czego prawie 4,4 mln pracuje w mikrofirmach. Najwięcej małych firm działa w sektorze usług i handlu (75,2%), a rzadziej w budownictwie i przemyśle.

 

Polskie MŚP muszą stawić czoła wielu wyzwaniom, takim jak rosnąca konkurencja, zmiany regulacyjne, oraz potrzeba innowacji i cyfryzacji. Jednocześnie, mają ogromny potencjał do dalszego rozwoju, szczególnie w kontekście globalnych trendów gospodarczych i technologicznych. Wsparcie dla MŚP, w postaci programów rządowych i unijnych, jest kluczowe dla ich stabilnego wzrostu i konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Obchody Międzynarodowego Dnia Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw to doskonała okazja, aby docenić ich wkład w gospodarkę oraz zwrócić uwagę na potrzebę ciągłego wspierania i rozwijania tego sektora.