Co nowego dla Polski Wschodniej?

   

Co nowego dla Polski Wschodniej?

Przed nami Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, który jest kontynuacją wsparcia dla naszych wschodnich województw. Głównym celem jest wprowadzenie wyższej jakości życia i zwiększenie konkurencyjności firm w tym regionie.

Rozwój Polski Wschodniej został potraktowany wręcz priorytetowo. Fundusze przeznaczone w ramach tego programu, zwiększyły się w porównaniu do poprzedniej perspektywy o aż 0,5 mld euro! Co razem daje 2,5 mld EURO i jest jedynym programem krajowym, który zaliczył wzrost alokacji.

To nie koniec pozytywnych informacji. Zostaje rozszerzony obszar objęty pomocą - o powiaty województwa mazowieckiego z wyłączeniem Miasta Stołecznego Warszawy i jej sąsiednich powiatów.

Skąd zwiększenie zasobów w ramach tego Programu?

Przede wszystkim, obszar przepięknej wschodniej części Polski jest niestety o wiele mniej rozwinięty niż zachodnia część naszego kraju.

Nas, jako firmę doradczą interesuje głównie wymiar przedsiębiorczości. Ten niestety, także stoi na niskim poziomie. Stąd też jednym z głównych wyzwań jest poprawa poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw wpisanych w definicję MŚP. 

Na co zatem może liczyć sektor MŚP w ramach tego programu?

  • na dalsze, kompleksowe wsparcie dla innowacyjnych startupów,
  • na przeprowadzanie audytów i profesjonalnych strategii wzorniczych
  • na wprowadzanie inteligentnych rozwiązań z zakresu GOZ – realizując też cele polityk środowiskowych
  • na automatyzację i robotyzację procesów wewnątrz firmy i poza nią.

Nie możemy się doczekać efektów jakie przyniosą fundusze europejskie we wschodniej części naszego kraju!

Zanim jednak rozpoczną się konkursy finansowane z najnowszej puli finansowej PARP ogłasza konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP - Sprawdź więcej!