Co nowego dla Polski Wschodniej?

   

Co nowego dla Polski Wschodniej?

Przed nami Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, który jest kontynuacją wsparcia dla naszych wschodnich województw. Głównym celem jest wprowadzenie wyższej jakości życia i zwiększenie konkurencyjności firm w tym regionie.

Rozwój Polski Wschodniej został potraktowany wręcz priorytetowo. Fundusze przeznaczone w ramach tego programu, zwiększyły się w porównaniu do poprzedniej perspektywy o aż 0,5 mld euro! Co razem daje 2,5 mld EURO i jest jedynym programem krajowym, który zaliczył wzrost alokacji.

To nie koniec pozytywnych informacji. Zostaje rozszerzony obszar objęty pomocą - o powiaty województwa mazowieckiego z wyłączeniem Miasta Stołecznego Warszawy i jej sąsiednich powiatów.

Skąd zwiększenie zasobów w ramach tego Programu?
Przede wszystkim, obszar przepięknej wschodniej części Polski jest niestety o wiele mniej rozwinięty niż zachodnia część naszego kraju.

Nas interesuje głównie wymiar przedsiębiorczości, a ten także stoi na niskim poziomie. Stąd też jednym z głównych wyzwań jest poprawa poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw wpisanych w definicję MŚP.

Na co zatem może liczyć sektor MŚP w ramach tego programu?

- na dalsze, kompleksowe wsparcie dla innowacyjnych startupów,
- na przeprowadzanie audytów i profesjonalnych strategii wzorniczych
- na wprowadzanie inteligentnych rozwiązań z zakresu GOZ – realizując też cele polityk środowiskowych
- na automatyzację i robotyzację procesów wewnątrz firmy i poza nią

Nie możemy się doczekać efektów jakie przyniosą fundusze europejskie we wschodniej części naszego kraju!