Czy produkty high tech mają znaczenie dla polskiego eksportu?

   

Czy produkty high tech mają znaczenie dla polskiego eksportu?

Współczesne gospodarki rozwinięte opierają się na produkcji wyrobów high tech. Po polsku są to dobra przemysłu wysoko zaawansowanego. Te dobra cechują się głównie:

- wysoką kapitałochłonnością,

- wysokimi kwalifikacjami pracowników,

- dużą złożonością produkcji.

Produkty high-tech w udziale produkcji są na tyle ważne, że za ich pomocą możemy zmierzyć innowacyjność gospodarki. Przy okazji, można pokusić się nawet o stwierdzenie, że wielkość eksportu wysokich technologii definiuje położenie gospodarki we współczesnym świecie.

Jak to wygląda w przypadku Polski?

W tym zakresie mamy jeszcze duże pole do poprawy. W rankingu europejskim dotyczącym eksportu towarowego high-tech ustępujemy aż piętnastu krajom UE.

Są jednak dobre informacje – eksport wysokotechnologiczny jest przez nas stale rozwijany. Z danych za 2019 rok wynika, że wartość polskiego eksportu produktów wysokotechnologicznych wyniosła prawie 21 mln euro i wzrosła o 560% w porównaniu z 2007 rokiem!

Co mamy na myśli mówiąc polskie produkty high tech? Największy udział w strukturze eksportu mają:  

- komputery (28,6% udziału w eksporcie),

- elektronika - komunikacja (27,4%),

- lotnictwo (15,2%),

- aparatura badawczo-rozwojowa (11,8%).

Naszymi głównymi odbiorcami w tym sektorze są: największy partner handlowy Niemcy, USA oraz Holandia.

Rzecz jasna, eksportujemy nie tylko dobra fizyczne, ale również usługi. W przypadku przemysłu high tech mowa o usługach wiedzochłonnych, czyli usługach mocno opartych na czynniku ludzkim i ich kwalifikacjach. Wiemy, że polskie usługi informatyczne stoją na bardzo wysokim poziomie, nasi informatycy są cenieni na całym świecie, a polskie start-upy informatyczne osiągają coraz większe sukcesy. Widać to właśnie wynikach eksportu usług wysokotechnologicznych. Wartość ich sprzedaży za granicę wyniosła ponad 5,5 mln EURO pod koniec 2018 r.

Ogółem, Polska ma dużą przestrzeń do ulepszeń w zakresie wysokich technologii. Aktualnie w strukturze eksportu dóbr dominują produkty mid-high tech, mid-low tech i low tech. Jeśli chcemy podkreślić swoją pozycję w globalnym ujęciu jako gospodarka innowacyjna, zdecydowanie powinniśmy skupić się na rozwoju eksportu produktów i usług wysokotechnologicznych.