Czy w 2021 roku wyjedziemy na targi a może będziemy spotykać się przed ekranem?

   

Czy w 2021 roku wyjedziemy na targi a może będziemy spotykać się przed ekranem?

Na to pytanie próbujemy znaleźć  odpowiedź w ostatniej  191 stronicowej edycji Globalnego Barometru, który został opracowany prze UFI  na podstawie danych z 457 firm targowych z 64 krajów z różnych regionów. Raport  dostarcza prognozy oraz analizy dla 24 krajów . Ponadto analizuje pięć zagregowanych stref regionalnych.

Rok 2020 był bolesnym rokiem poważnego skurczenia się branży wystawowej/targowej- obroty wyniosły o 68% mniej niż w 2019 roku. Zyski spadły 47% w regionie Azji i Pacyfiku i Europie, 50% w Ameryce Północnej, do 58% na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz 64% w Ameryce Środkowej i Południowej. 

Szacuje się, że miało to wpływ na 2,4 mln pełnoetatowych (dobrze płatnych) miejsc pracy, przy czym 54% respondentów stwierdziło, że musieli zredukować siłę roboczą. Jeśli dodamy firmy otrzymujące wsparcie rządowe, liczba ta wzrasta do 74% wszystkich firm.

Oprócz siły roboczej, najbardziej odczuwalne skutki braku ekspozycji są małe i średnie przedsiębiorstwa, które poprzez udział w targach i wystawach rozwijają swój biznes i pozyskują nowych kontrahentów. Podane wyżej liczby obejmują wpływ na większość krajów i regionów, w których brakuje jednego z głównych motorów przemysłu, o wartości ponad 370 miliardów dolarów.

Według Globalnego Barometru „We wszystkich regionach większość firm spodziewa się ponownego otwarcia wystaw lokalnych i krajowych najpóźniej do końca czerwca 2021 r. Ale w przypadku wystaw międzynarodowych można się tego spodziewać dopiero w drugiej połowie 2021 roku. Działalność firmy obejmuje również (dla wielu firm, podczas gdy bezpośrednie spotkania nie są możliwe), pracę nad rozwojem rozwiązań cyfrowych”.

Wiemy już, że jeden z naszych klientów nie wyjedzie do Kazachstanu – planowane na czerwiec targi zostały odwołane (już 2 rok z rzędu!).

Czekamy na odpowiedź z Singapuru, Austriacy milczą na nasze e-maile i telefony. To nie będzie łatwy rok dla branży targowej ale i przedsiębiorców liczących na nowe kontakty z targów. Zadziwia bardzo niski wynik cyfryzacji w branży – 74% firm z Europy nie chce zastąpienia spotkań face to face na targach przez wirtualne targi a z Ameryki Płn 57% firm z branży wystawienniczej.  Jest to dość zrozumiałe ponieważ większość firm dysponuje infrastrukturą targową i wirtualizacja nie rozwiąże problemów  Messe Frankfurt lub MPT. Jednak teraz jest najlepszy czas dla nowych rozwiązań i innowacyjnych usług targowych. Wirtualne wydarzenia sukcesywnie zastępują fizyczne wydarzenia.