HoReCa 2024 - Ruszył Program Dotacyjny

   

HoReCa 2024 - Ruszył Program Dotacyjny

Przedsiębiorcy z branży hotelarsko-gastronomicznej mają teraz powody do optymizmu, gdyż właśnie wystartował program dotacyjny, który może znacząco wzmocnić ich finanse. Dzięki środkom z tego programu, przedsiębiorcy mogą starać się o nawet 540 tysięcy złotych wsparcia, co stanowi istotną pomoc w obliczu obecnych wyzwań. Program, który został uruchomiony na rok 2024, ma na celu wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Inicjatywa ta skupia się na wspieraniu projektów zmierzających do modernizacji lub restrukturyzacji działalności, aby dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE?

W ramach programu, o dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które udowodnią spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% w latach 2020 lub 2021.

 

JAKIE DZIAŁANIA SĄ OBJĘTE WSPARCIEM?

Wsparcie może być przeznaczone na różnorodne cele, obejmujące inwestycje, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz doradztwo w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP:

  1. Inwestycje: Projektowanie i produkcja towarów i usług, w tym zakup maszyn i urządzeń, roboty budowlane, inwestycje związane z zieloną transformacją oraz działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
  2. Szkolenia lub przekwalifikowanie pracowników.
  3. Doradztwo w zakresie realizacji przedsięwzięcia MŚP, co może być kluczowe dla skutecznego zarządzania projektami modernizacyjnymi.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi aż 90%, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji sięga 600 tysięcy złotych netto. Oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może otrzymać dotację nawet do 540 tysięcy złotych.

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis.

 

Dla przedsiębiorców z branży HoReCa, program ten może stanowić istotne wsparcie w trudnych czasach, umożliwiając modernizację i dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Otwiera on także nowe możliwości rozwoju biznesu i poprawy konkurencyjności na rynku. Dlatego też zachęcamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do zapoznania się z warunkami programu i skorzystania z tej cennej szansy na wzrost i rozwój.