Jak Covid wpływa na eksport?

   

Jak Covid wpływa na eksport?

Z naszej praktyki za rok 2020 wpływ pandemii na eksport jest ogromny.  Dzięki statystyce można pokazać ile było spadku a ile wzrostu, w których miesiącach osiągneliśmy najgorszy wynik a w których odbijaliśmy straty w eksporcie. Przedstawiamy dane na podstawie GUS skomasowane za miesiące styczeń -wrzesień 2020, na podsumowanie roku musimy poczekać do lutego 2021. 

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - wrzesień br. wyniosły w cenach bieżących 746,3 mld PLN w  eksporcie oraz  712,9 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 33,4 mld PLN, w analogicznym okresie ub. roku wyniosło 2,3 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. spadł zarówno eksport, jak i import odpowiednio o 1,8% i o 5,9%.

Źródło danych: GUS

Porównując dane spadku PKB w czasach pandemii spadek polskiego eksportu nie jest drastyczny. Biorąc pod uwagę unijne plany wychodzenia z kryzysu powinnismy te starty odrobic w ciągu 2 lat a jeśli kierunki eksportu rozwiną się to nawet szybciej.

W strukturze geograficznej polskiego eksportu wciąż najwięcej ( ok 4/5 ) stanowi eksport do krajów UE. 

Po trzech kwartałach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadek eksportu do prawie wszystkich państw, oprócz Stanów Zjednoczonych, Szwecji oraz Niemiec, a w imporcie wzrost – z Chin i Korei Południowej.

Źródło danych: GUS

Są branże , które odnotowałay wzrost r/r np. żywność czy okna. Rosnie eksport na rynki afrykańskie i to jest ogromna sznsa dla odważnych firm. Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje produkty finasujące eksport do 14 krajów afrykańskich. Są to m.in. – Kredyt dla nabywcy , Wykup wierzytelności  w ramach kontraktu eksportowego i wiele innych. 

Kryzys pandemii może być duża szansą dla odważnych, mądrych i szybkich przedsiębiorców eksporterów.

W globalnej gospodarce globalny kryzys ma wpływ na większośc krajów. Jednak kryzys może oznaczać też szanse. W strukturze geograficznej polskiego eksportu wciąż najwięcej ( ok 4/5 ) stanowi eksport do krajów UE.