Wpływ pandemii COVID-19 na strategie eksportowe polskich przedsiębiorstw

   

Wpływ pandemii COVID-19 na strategie eksportowe polskich przedsiębiorstw

Pandemia w znaczący sposób wpłynęła na rozwój firm eksportujących. Wielu przedsiębiorców zaprzestało eksportu w strategicznych momentach lockdownu. Aktualnie, możemy stwierdzic, że wraz ze zniesieniem większości obostrzeń wracamy do normalności. Pandemiczna rzeczywistość spowodowała też wiele zmian w kształtowaniu się strategii eksportowych przedsiębiorstw.

Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport ,,Polscy eksporterzy w okresie pandemii COVID-19”. Jakie najważniejsze wnioski możemy wyczytać w kontekście budowania strategii eksportowych?

Kluczową motywacją polskich przedsiębiorstw do rozpoczęcia eksportu pozostaje chęć dążenia do poszerzenia rynków zbytu.66% respondentów opowiedziało zgodnie za tym czynnikiem. Eksporterzy zwracają też uwagę na aspekt zagranicznych ofert współpracy jakie docierają do ich firm, oraz fakt, że wkroczenie na rynek zagraniczny umożliwia im poprawę rentowności ich produkcji.

Co ciekawe, według raportu PIE na motywację rozpoczęcia eksportu nie wpływają w dużym stopniu:

  • Problem ze zbytem na rynku krajowym
  • Kwestia poprawy wykorzystania mocy produkcyjnych

A jakie są trzy najsilniejsze źródła przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw eksportujących?

  • Niskie koszty pracy przy wysokich umiejętnościach pracowników
  • Kontakty z partnerami zagranicznymi
  • Zdolność do dostosowywania się do preferencji nabywców

Przejdźmy teraz do marketingu…

Marketing eksportowy jest bardzo ważnym instrumentem każdego eksportera. I w tym przypadku respondenci są zgodni – aż 93% badanych stwierdziło, że największy wpływ ma tutaj dbałość o jakość sprzedawanych produktów. Co ciekawe, relatywnie niska waga przypisywana jest do właściwości wizualnych tego produktu – wzornictwu i opakowaniu. 

Dużą rolę odgrywają tradycyjne elementy marketingu mix -  dystrybucja i cena - terminowość dostaw oraz strategia cenowa to nadal podstawy w prowadzeniu interesów za granicą.

Jeśli mowa o dystrybucji to aż 79% respondentów, że kieruje swój eksport do kontrahentów niezwiązanych z nimi kapitałowo. Co ciekawe nie korzystają przy tym z usług pośredników.

A co z Internetem? 

Nie jest to żadnym zaskoczeniem, że Internet odgrywa niekiedy kluczową rolę w działalności wspołczesnych firm. Potwierdzają to respondenci – 45% badanych firm eksportujących decyduje się na sprzedaż i promocję przez Internet. Co ciekawe, stale rosnąca w globalnym ujęciu popularność sprzedaży e-commerce nie jest popularna w przypadku polskich eksporterów. Wolą się oni skupić na promocji, czego efektem są wysokie znaczenie przypisane:

  • własnej stronie internetowej w obcym języku
  • działalności w mediach społecznościowych.