Jak rozwinął się eksport produktów rolnych?

   

Jak rozwinął się eksport produktów rolnych?

W ciągu ostatnich 20 lat, eksport polskich produktów rolnych osiągnął imponujące wyniki. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – według raportu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Wyniki eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski w 2023 r., wartość eksportu produktów rolno-spożywczych zwiększyła się z około 4 mld do 51,8 mld euro. To aż o 1 195% więcej w porównaniu z okresem przed akcesją. Polska stała się jednym z czołowych graczy na europejskim rynku produktów rolnych.

 

KLUCZOWE PRODUKTY EKSPORTOWE

Według danych za 2023 rok, wśród eksportowanych produktów rolno-spożywczych największy udział miały:

  • Mięso, przetwory mięsne oraz żywiec: 19%.
  • Ziarno zbóż i przetwory: 15%.
  • Tytoń i wyroby tytoniowe: 11%.

Eksport tych produktów przyczynił się do znaczącego wzrostu przychodów rolników oraz umocnienia pozycji Polski na międzynarodowym rynku rolnym.

 

GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU

Bazując wciąż na danych KOWR za 2023 rok, na rynki UE kierujemy 73% polskich produktów rolnych. Najważniejszym partnerem handlowym były Niemcy, do których eksport wyniósł 13,3 mld euro. Poza UE, polskie produkty rolne osiągnęły wartość eksportu 13,8 mld euro.

 

Polski eksport produktów rolnych przeszedł ogromną transformację na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Pomimo wielu korzyści i imponujących wyników, ostatnie miesiące budzą mieszane uczucia wśród rolników, którzy m.in. sprzeciwiają się Europejskiemu Zielonemu Ładowi.

Polskie rolnictwo stoi przed wieloma wyzwaniami, ale również ma ogromny potencjał, aby dalej się rozwijać i przyczyniać się do bezpieczeństwa żywnościowego oraz gospodarki kraju.