Jaki jest stan cyfryzacji polskich MŚP?

   

Jaki jest stan cyfryzacji polskich MŚP?

Przyglądamy się jednemu z wyzwań związanych z rozwojem polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – transformacji cyfrowej. Większość firm przewiduje korzystny wpływ cyfryzacji na ich działalność, niemniej jednak – wyniki najnowszego badania Banku Gospodarstwa Krajowego ujawniają pewne fakty. 

Badanie pokazuje znaczne różnice w tempie wdrażania technologii cyfrowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Średnie i małe firmy często już wdrożyły część rozwiązań cyfrowych, podczas gdy mikroprzedsiębiorstwa często dopiero zaczynają swoją transformację. Niemal 3 na 5 firm (57%) znajduje się w tej fazie, a co piąte przedsiębiorstwo wciąż nie wykorzystuje żadnych narzędzi IT.

Oprócz tego, warto zauważyć, że stopień wdrożenia rozwiązań cyfrowych jest również ściśle związany z branżą, w której działa dana firma. Sektor działalności profesjonalnej, technicznej i naukowej oraz w hotelarstwie, handlu i gastronomii wyróżnia się ponadprzeciętnym stopniem wykorzystania technologii. Niski stopień adaptacji rozwiązań cyfrowych widoczny jest natomiast w branży transportowej, gospodarki magazynowej, finansowej, ubezpieczeniowej oraz nieruchomości.

Jednym z głównych wyzwań w procesie transformacji cyfrowej MŚP jest niedobór specjalistów IT na rynku oraz ograniczony dostęp do finansowania. Brak odpowiedniej liczby pracowników IT jest wskazywany jako główna przeszkoda przez 43% przedsiębiorstw, podczas gdy 41% zwraca uwagę na problem finansowania inwestycji w technologie cyfrowe.

Zdaniem ekspertów, konieczne jest lepsze dopasowanie wsparcia finansowego do potrzeb związanych z wdrażaniem technologii cyfrowych w MŚP. Ponadto, 56% polskich MŚP wyraża przekonanie, że cyfryzacja będzie miała pozytywny wpływ na ich działalność, ale jednocześnie 61% uważa, że wymaga ona szkolenia dotychczasowych pracowników.

Wydaje się, że pomimo pozytywnych perspektyw związanych z cyfryzacją, istnieją wyzwania, które wymagają uwagi i rozwiązania. Jednakże, z odpowiednim wsparciem i inwestycjami, polskie MŚP mogą skorzystać z szeroko zakrojonych możliwości wzrostu gospodarczego, jakie niesie za sobą pełna cyfryzacja.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem Cyfryzacja w sektorze MŚP – szanse i ograniczenia, który dostarcza głębszych analiz i sugestii dotyczących transformacji cyfrowej polskich MŚP. Odkryj, jak możesz w pełni wykorzystać potencjał Twojej firmy i przekształcić wyzwania transformacji cyfrowej w możliwości rozwoju i sukcesu.