Jakie produkty będziemy eksportować?

   

Jakie produkty będziemy eksportować?

Polska jest siódmą gospodarką na świecie pod względem perspektyw rozwoju eksportu.

Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport: Transformacja polskiego eksportu – 30 lat wzrostu i co dalej?

Eksport był jednym z głównych czynników szybkiego wzrostu gospodarczego Polski po 1989 r. Do 2003 firmy z kapitałem zagranicznym generowały 74 proc. przyrostu eksportu towarów z Polski i aż 90 proc. przyrostu eksportu wyrobów bardziej zaawansowanych technicznie. Do 2018 r. już tylko 41 proc. przyrostu eksportu towarów ogółem i 49 proc. przyrostu eksportu towarów wysokiej i średnio-wysokiej techniki pochodziło z działalności firm zagranicznych. Do polskich „hitów eksportowych” należą nie tylko produkty tradycyjne, ale również te z grupy tzw. wysokiej techniki. Jednocześnie, spośród przeanalizowanych 1236 grup produktów, Polska posiada przewagi komparatywne w aż 451, co daje 7. miejsce na świecie. Takie wnioski płyną z przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny raportu „Transformacja polskiego eksportu – 30 lat wzrostu i co dalej?”

Ze szczegółowych analiz wynika, iż najsilniejsze polskie specjalizacje eksportowe nie zawierają produktów szczególnie zaawansowanych technicznie. W grupie 15 produktów o najwyższym wskaźniku RCA znajdują się głównie produkty spożywcze i proste produkty z drewna oraz z metalu. Do bardziej zaawansowanych technicznie można zakwalifikować jedynie statki rybackie i zegary.

 

Liczba grup produktów eksportowanych z przewagą komparatywną przez Polskę w podziale na kategorie

 

Kategoria

Liczba grup produktów

Przemysł lekki i drzewny

129

Minerały, metale i produkty z nich

83

Produkty roślinne i żywność

53

Maszyny i środki transportu

51

Chemia i farmaceutyka

50

Produkty zwierzęce

36

Elektronika i urządzenia różne

30

Inne

11

Paliwa i pochodne

8

Ogółem

451

 

Źródło: opracowanie własne PIE.

 

Raport jest opracowany zgodnie najnowszymi metodami ekonomii strukturalnej i może być doskonałą podpowiedzią dla określenia szans wejścia na rynki zagraniczne. Podkreślam, iż dotyczy 451 grup produktów określanych szczegółowo wg kodów HS.