Majowe bariery biznesu. Co utrudniało firmom działalność?

   

Majowe bariery biznesu. Co utrudniało firmom działalność?

W najnowszym raporcie Miesięczny Indeks Koniunktury” wydawanym przez Polski Instytut Ekonomiczny przedstawiono główne bariery, z jakimi zmagały się firmy w maju 2024 roku. Koszty pracownicze wciąż stanowiły główną przeszkodę dla działalności przedsiębiorstw, dotykając 68% firm (wzrost o 1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca).

 

KLUCZOWE WYZWANIA DLA FIRM W MAJU

  • Koszty pracownicze: 68% firm wskazało to jako główny problem.
  • Ceny energii: 57% firm odczuło wzrost cen energii (wzrost o 4%).
  • Niepewność sytuacji gospodarczej: 53% firm zmagało się z tym wyzwaniem (spadek o 2%).
  • Niedostępność pracowników: Wzrost do 50% firm narzekających na brak wykwalifikowanych pracowników (wzrost o 6%).
  • Zatory płatnicze: 44% firm miało trudności z terminowymi płatnościami – bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
  • Koszty finansowania: 28% firm odczuło wzrost kosztów finansowania (wzrost o 1%).
  • Niedostępność produktów: 21% firm miało problemy z dostępnością produktów (wzrost o 3%).

 

PROBLEMY BRANŻOWE

  • Firmy budowlane: Największy problem stanowiły rosnące koszty pracownicze (74%). Często zgłaszano także niepewność sytuacji gospodarczej (60%), niedostępność pracowników (61%) oraz rosnące koszty finansowania (34%).
  • Firmy usługowe i produkcyjne: Najczęściej wskazywały na rosnące ceny energii (odpowiednio 69% i 68%).
  • Firmy handlowe i branża TSL: Najbardziej doskwierały im zatory płatnicze (odpowiednio 51% i 50%) oraz niedostępność produktów (32% firm handlowych).

 

Dane te wskazują na dynamicznie zmieniające się wyzwania, z którymi przedsiębiorstwa muszą się mierzyć. Monitorowanie tych barier jest kluczowe dla planowania strategicznego i operacyjnego, aby skutecznie zarządzać ryzykiem i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki regularnym analizom i raportom, takim jak „Miesięczny Indeks Koniunktury”, firmy mogą lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania i podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.

Zapraszamy do śledzenia naszych aktualności, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i analizami rynku.