Najnowsze trendy w finansowaniu MŚP w 2024 roku

   

Najnowsze trendy w finansowaniu MŚP w 2024 roku

W 2024 roku krajobraz finansowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce przechodzi przemiany, które odzwierciedlają globalne tendencje. Według badania przeprowadzonego przez Kaczmarski Group, preferowane formy finansowania dynamicznie ewoluują, odzwierciedlając zmieniające się warunki gospodarcze i preferencje przedsiębiorców.

Zdaniem autorów badania, leasing staje się najbardziej popularną opcją, wybieraną przez 24% firm, podczas gdy kredyt bankowy zyskuje 16% głosów. Zgodnie z badaniem, leasing jest preferowaną opcją, szczególnie w branżach budowlanej i produkcyjnej, gdzie 34% firm deklaruje zamiar skorzystania z tej formy finansowania. Trend ten odzwierciedlają dane Związku Polskiego Leasingu. Wynika z nich, że Polska jest piątym pod względem wielkości rynkiem leasingu w Europie i na przestrzeni ostatnich 10 lat była też najszybciej rozwijającym się w Unii Europejskiej.

Eksperci z branży analizując te wyniki, podkreślają, że kredyty bankowe tracą na popularności głównie ze względu na wysokie stopy procentowe w poprzednich latach, które zniechęciły przedsiębiorstwa do ich wykorzystywania. W efekcie firmy poszukują teraz alternatywnych, mniej ryzykownych źródeł finansowania.

Obok leasingu, zakupy na raty również zyskują na popularności, zwłaszcza wśród jednoosobowych działalności gospodarczych, które widzą w nich szansę na pokrycie drobnych wydatków bez konieczności angażowania się w długoterminowe umowy.

Warto zauważyć, że preferencje co do form finansowania różnią się w zależności od wielkości firmy i specyfiki branży. Firmy średniej wielkości, szczególnie z długim stażem na rynku, wciąż wykazują zainteresowanie kredytami bankowymi, głównie ze względu na prowadzenie długoterminowych inwestycji, które wymagają stabilnych źródeł finansowania.

Podsumowując, rok 2024 przynosi znaczące zmiany w krajobrazie finansowania MŚP. Leasing staje się liderem, podczas gdy kredyty bankowe tracą na popularności. Jednakże, różnorodność preferencji pokazuje, że istnieje wiele czynników, które wpływają na wybór odpowiedniej formy finansowania dla każdej firmy.