Najnowsze trendy w polskim eksporcie

   

Najnowsze trendy w polskim eksporcie

W niedawno opublikowanym Kwartalniku Eksportera przygotowanym przez Departament  Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polski czytamy o trendach jakie występują w polskim handlu zagranicznym.

Jak kształtuje się polski eksport w aktualnej rzeczywistości?

Nie ma wątpliwości, że radzi sobie on nadal bardzo dobrze i w dalszym stopniu odnotowuje ponadprzeciętne wzrosty. Wzrosty te są wyższe niż u naszych sąsiadów – Czechów czy Słowaków. Skąd ten stale rosnący trend? Według analityków z PKO BP ma na niego silny popyt na produkty krajowego przetwórstwa i wzrost eksportu energii do krajów ościennych.

Dokąd Polska eksportuje najczęściej?

Nie ma tutaj większych zaskoczeń. Najważniejszym partnerem handlowym Polski pozostaje strefa euro – przede wszystkim Niemcy. Jednak do zwiększenia dynamiki eksportu doszło w przypadku naszej wymiany handlowej z Indiami, Irlandią, Kanadą czy Marokiem. Ten trend pokazuje jak coraz przychylniej kierujemy swoje towary do ,,ezgotycznych" kierunków.

A co z usługami?

Jak w każdej gospodarce rozwiniętej usługi stanowią główny trzon w jej strukturze. Eksport polskich usług osiągnął pod koniec 2021 rekordowy poziom i kształtował się wyżej niż kiedykolwiek wcześniej przed pandemią. Najczęściej eksportowanymi przez nas usługami są:

- BPO (business process outsourcing), 

- transport, 

- IT,

- turystyka.

W najlepszej kondycji w przypadku eksportu usług jest polski sektor transportowy i to właśnie on odnotowywał największe wartości. Przewiduje się jednak, że może to ulec zmianie w związku z wojną trwającą w Ukrainie i wzrostami cen paliw. Poprawie uległ także eksport usług turystycznych, z kolei, w porównaniu z poprzednim rokiem niewielkie spadek odnotowała branża biznesowego outsourcingu.

Najnowsze hity

Największe przyspieszenie eksportu odnotowano w przypadku silników turboodrzutowych i energii elektrycznej. Silniki turboodrzutowe stały się produktem o największym wzroście eksportu – wzrósł on o aż 1503,0% w skali rok do roku. Z kolei, polska energia elektryczna została okrzyknięta przez analityków z PKO BP ,,krótkoterminową gwiazdą eksportu” i jest nadal jedną z najtańszych energii w UE.