Polski eksport mocno wzrósł na jednym z rynków

   

Polski eksport mocno wzrósł na jednym z rynków

W 2023 roku polski eksport osiągnął wartość 351 mld euro. Choć eksport do krajów Unii Europejskiej nieznacznie spadł, zanotowano znaczący wzrost na rynkach wschodzących. Wartość towarów wysłanych do UE wyniosła 262,2 mld euro, minimalnie niższa niż rok wcześniej. Jednak eksport do krajów rozwiniętych wzrósł o 0,5 proc., osiągając 303,6 mld euro.

Szczególnie dynamiczny wzrost zanotowano na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie wartość eksportu wzrosła o 8,4 proc. Ukraina stała się siódmym największym rynkiem dla polskiego eksportu, mimo trwającej wojny z Rosją. Niemcy nadal pozostają głównym odbiorcą, z udziałem na poziomie 27,9 proc. Pomimo recesji w Niemczech, polski eksport do tego kraju wykazywał wyraźną dynamikę wzrostu w okresie styczeń-listopad 2023 r. Spadek o blisko 9 proc. odnotowano tylko w listopadzie 2023 roku, ale w tym okresie eksport ogółem zmalał o 7 proc.

W skali całego roku eksport osiągnął wzrost. To optymistyczny sygnał dla polskiej gospodarki, sugerujący stabilność i dalszy potencjał wzrostu na międzynarodowych rynkach.