Przełomowa umowa podatkowa dla globalnych korporacji

   

Przełomowa umowa podatkowa dla globalnych korporacji

„08/10/2021 - Gruntowna reforma międzynarodowego systemu podatkowego sfinalizowana dziś w OECD zaowocuje, że przedsiębiorstwa wielonarodowe będą podlegać co najmniej 15-procentowej stawce podatkowej od 2023 r.” donoszą źródła z OECD.

Zgodnie z terminarzem wdrożenia umowy w 2023 roku podatek o wartości 150 mld usd od 100 największych firm świata będzie realokowany do większości państw na świecie. Umowę o minimalnej stawce podatkowej dla globalnych korporacji wspiera 140 państw w tym wszystkie kraje członkowskie  OECD /G20.

Rozwiązanie opiera się na dwóch filarach:

1. Umowa nakłada ograniczenia na optymalizację podatków w ramach jednej grupy kapitałowej prowadzącej działalność cyfrową, sprzedaż zdalną - giganci cyfrowi FB, Instagram, Google, Amazon i in.. W praktyce umowa oznacza, że podatki od zysków nie będą opłacane tylko  w kraju, gdzie jest siedziba i zarząd (często są to „raje podatkowe”). Zyski osiągane w innych państwach niż siedziba, będą opłacane w każdym z tym krajów. Pierwszy filar obejmie korporacje o rocznych przychodach 20 mld. euro i min. 10% rentowności. Po 7 latach próg przychodowy ma być obniżony do 10 mld. dolarów.

2. Drugi filar umowy nakłada 15 % podatku CIT korporacjom międzynarodowym o rocznych przychodach powyżej 750 mld euro. Mowa tu o przedsiębiorstwach w ogóle, a nie tylko cyfrowych gigantach. Oznacza to, że skończy się era „rajów podatkowych”, bo korporacje będą opodatkowane 15% stawką niezależnie od siedziby.

Pieniądze zarobione w spółkach zależnych w jednym państwie nie będą mogły w majestacie prawa być transferowane do innego kraju, który ma niższe podatki. Umowa wejdzie w życie od 2023 roku.