Siła eksportu w 2020 r.

   

Siła eksportu w 2020 r.

Z danych NBP o bilansie płatniczym wynika, że eksport towarów w listopadzie wyniósł 22,9 mld EUR i był aż o 9,5 proc. wyższy niż przed rokiem.

Skąd tak dobre wyniki?

To zjawisko, które już wielokrotnie objaśniałem w Danych Dnia. Doszło na świecie do substytucji wydatków konsumpcyjnych z usług w stronę towarów. A fabryki ulokowane w Polsce specjalizują się w produkcji tych towarów, na które popyt akurat znacząco wzrósł w drugiej połowie 2020 r. – mebli, sprzętu AGD, części do samochodów. Mamy też w Polsce duży udział produkcji żywności, która jest tradycyjnie mało wrażliwa na kryzysy.

W 2020 r. eksport z Polski ogółem wyniósł 237,5 mld euro, natomiast import to 225,5 mld euro - napisała w poniedziałek Krajowa Izba Gospodarcza, przytaczając dane GUS o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień ub.r.