F.M.P. PABLO

   

F.M.P. PABLO

„Współpraca…była bardzo efektywna. W ramach zawartej umowy firma wykonała Model Biznesowy w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, który ostał pozytywnie zweryfikowany przez PARP”.